Máy đùn xúc xích thủ công 5 lít

0949281818
0986982710