Máy hút chân không hai buồng DZQ-500 /2SA

ĐIỆN MÁY ĐẠI NAM 0986982710 0949281818