Máy in date bán tự động HP241b Duoqi

0949281818
0986982710