Máy bọc màng thực phẩm HW-450

ĐIỆN MÁY ĐẠI NAM 0986982710 0949281818