Lò quay vịt 850

ĐIỆN MÁY ĐẠI NAM 0986982710 0949281818