Lò quay vịt bằng than có kính phi 80

0986982710
0986982710