Lò quay vịt bằng than có kính phi 80

0949281818
0986982710