Lò quay vịt bằng than có kính phi 90

ĐIỆN MÁY ĐẠI NAM 0986982710 0949281818